Vezměte děti za poznáním


PotÅ™ebovali byste nÄ›jaký doplnÄ›k k výuce dÄ›jepisu a historie? Máte dÄ›ti nauÄit, jak se v dřívÄ›jších dobách lidé živili, jakou mÄ›li obživu a také jak vyrábÄ›li nejrůznÄ›jší nádoby Äi pÅ™edmÄ›ty, ale když jim vÅ¡e jen ukážete na obrázcích Äi vyložíte z uÄebnice, nebudou si pamatovat tolik, jako kdyby si to samy zkusily? Potom byste si mÄ›li projít naÅ¡e Å¡kolní výlety, které jsou vytvoÅ™eny pÅ™esnÄ› pro takové příležitosti a události. Nabízíme Vám totiž výlety do Å tramberka Äi KopÅ™ivnice, kde si mohou dÄ›ti užít nejrůznÄ›jší programy, které jsou pro nÄ› pÅ™ipraveny. Nabídka je více než zajímavá a to jak cenovÄ›, tak i tím, že se po celý den postará o dÄ›ti a jejich zábavu zkuÅ¡ený průvodce a uÄitel bude pouze doprovodem pro dÄ›ti.

Pro uÄitele a žáky základních Å¡kol

Dejte tedy dÄ›tem Å¡anci, aby si trochu užily a poznaly tak vÅ¡e, co jim v hodinách dÄ›jepisu vykládáte. Do testu budou moci psát mnohem více zajímavých informací, když si sami vyzkouší, jak vÅ¡e chodí. Dejte jim tedy možnost, aby si osahaly materiály, ze kterých byly vyrábÄ›ny papíry, svíÄky Äi mnohé další produkty. Také je možné, aby si pohladily Äi pochovaly zvířátka, která jsou k vidÄ›ní na malém skanzenu.