Nedotýkejte se drátů na zem spadlých

Nedotýkejte se drátů na zem spadlých

Někteří z vás si možná vybaví ze školních lavic nebo ze školení bezpečnosti práce, že je velmi nebezpečné dotýkat se drátů elektrického vedení, které se utrhly od izolátorů na sloupech vysokého napětí a dopadly na zem. Týká se to pochopitelně jakýchkoli vodičů, o nichž nemáte jasno, zda jsou připojené k elektrické rozvodné soustavě, a my bychom vám tímto chtěli naznačit, že byste měli mít dokonalý přehled o vodičích tažených po zemi v domácnosti.

nářadí elektrikáře

Zpravidla se elektrické rozvody v domácnostech provádí tak, že se zabudují napevno do zdi pod omítku, anebo se instalují do zakrytých plastových lišt. V tomto prostředí je elektrický kabel bezpečně uložen v izolační vrstvě a nejste ohroženi na životě. Problém nastává až ve chvíli, kdy zapojujete do zásuvek elektrické spotřebiče.

přívodní kabel ke spotřebiči

V domácnostech se pak volně povalují po zemi prodlužovací šňůry a přívodní kabely a právě zde bývá velké množství nebezpečných situací.

Prokousaná šňůra od psů, králíků a koček – jestliže si domů pozvete elektrikáře v Praze 11, aby zrevidoval rozvody a vaše spotřebiče, může vás upozornit na to, že některé přívodní kabely nebo prodlužovací šňůry vám prokousali vaši domácí mazlíčci. Stačí pak docela málo, třeba přejet bosou nohou po kabelu, a bude to váš poslední okamžik v životě.

Děti s nožem – máte-li doma malé děti, dávejte pozor na to, co dělají. Pokud se jim dostane do ruky nějaký ostrý předmět, nejen že se s ním mohou pořezat, ale mohou s jeho pomocí přerušit izolační vrstvu vodičů a způsobit něco podobného, jako domácí zvířata.

Skřípnuté šňůry pod stolem – toto je bohužel poměrně častý případ závad, které elektrikáři objevují nejen v domácnostech, ale i v kancelářích a v dalších prostorách. Prodlužovací šňůra se kvůli nepozornosti ocitá pod nohou stolu, pod hranou a nohou židlí a křesel, pod dveřmi, v okenním rámu, v parketových štěrbinách, zalomená do pravého či ostrého úhlu mezi nábytkem atd. Toto může vést k nebezpečnému úrazu a také k požáru.