Dočasná anorexie

Dočasná anorexie

Může se projevovat nechutenstvím a bohužel může vést až k podvýživě a následně až smrti. Anorexii může vyvolat nějaká obyčejná viróza, tuberkulóza, selhávání ledvin apod. Dočasná anorexie je ještě to menší zlo. Je možné pacientovi upravit zdravotní stav tak, že se časem dostane zase do normálu.
metr a pilulka
O mnoho horší je mentální anorexie. Je vyvolaná duševními poruchami a spočívá v odmítání jídla a zhoršené představě o svém těle. Lidé, kteří trpí právě anorexií mentální, často mívají poruchu osobnosti a je nutné začít problém řešit ještě dříve, než bude pozdě. Řadí se zde například narcismus.

Rozdíl mezi anorexií a mentální anorexií je značný. Anorexie je dočasná a vyznačuje se krátkodobou ztrátou chuti k jídlu. U každého člověka ale trvá jinou dobu. Vyskytuje se nejčastěji u lidí, kteří trpí depresemi. Důvodem ztráty chuti nemusí být pouze psychické problémy nebo pocit, že jedinec musí zhubnout.

Mentální anorexie je na rozdíl od obyčejné anorexie dlouhodobá. Ve vážnějších případech může končit až smrtí. Důvodem, že právě mentální anorexie vznikne, může být úmrtí v rodině, rozchod s partnerem apod. Začíná v období puberty, ale samozřejmě se může také vyskytnou dříve či později.
Anorexie se týká většinou žen. Existují ale také případy, kdy anorexie postihla i muže, ale u žen je to častější.
Anorexii můžete poznat a zakročit včas. Pokud si myslíte, že někdo z vašeho okolí anorexií trpí, pak na něm můžete pozorovat velký úbytek hmotnosti, často o sobě říká, že je příliš tlustý, poznáváte na něm, že má z tloušťky strach, přijde vám nevyspaný a nesoustředěný,pak si můžete být jisti, že právě anorexií trpí.
odraz v zrcadle
Dále se dá anorexie poznat nejen po fyzické stránce, ale také po té psychické. Člověk často mívá pocit smutku, zoufalství, bezmoci a má sklony k sebepoškozování.
Existují různé komunity, které jsou velmi nebezpečné. Dívky zde dostávají podporu a mají pocit, že dělají správnou věc. Je opravdu nutné, si právě na tyto weby dávat velký pozor, pokud někdo z vašich blízkých anorexií trpí.
Pokud byste se chtěli dozvědět více informací, neváhejte navštívit.