Dluhy jsou příčinou svárů

Dluhy jsou příčinou svárů

Dluhy dokáží rozkmotřit celé rodiny i letitá přátelství. Je lhostejné, zda se do situace dostaneme tím, že půjčený obnos nám dlužník nesplácí nebo my jsme na opačné straně hřiště a na splátku nemáme dostatek financí. Situace je v obou případech velmi nepříjemná. Jestli se tedy rozhodneme půjčit si nebo zapůjčíme finance my, měli bychom si vždy přesně stanovit podmínky. Předejdeme nepříjemným svárům, které by mohly nastat. Může se stát, že dlužník vynechá pouze jednu splátku a vše se urovná, ale spolehnout se nemůžeme.
prázdné kapsy
Proto raději preventivně uzavřete smlouvu
. Než se do samotného sepisování smlouvy pustíte, rozhodněte se, jestli budete částku půjčovat bezúročně nebo s úrokem. Pokud se na uzavření smlouvy sami necítíte, můžete využít služeb advokáta. Jestli za poskytnuté služby nechcete platit, můžete si sami na internetu stáhnout vzor. Jasně identifikujte, kdo půjčuje a kdo je dlužník. Aby nedošlo k mylné identifikaci osob, uveďte na smlouvu kromě jména, rodné číslo obou zúčastněných stran a adresu. Jako součást by mělo být uvedeno, jaké sankce hrozí v případě nedodržení smluvních podmínek. Oba účastnící by měli smlouvu potvrdit svým podpisem. Dobře uděláte, pokud necháte podpisy ověřit na poště, u advokáta nebo notáře. K platnosti uzavřené listiny budou stačit i podpisy neověřené.
podepsání smlouvy
Listinu vždy připravte ve dvou provedeních, aby každý účastník obdržel jeden exemplář. Přesto, že se stane, že dlužník nedostojí dohodnutým splátkám, pak už vám nezbývá než využít právnické služby. V případech, které jsou obtížně řešitelné, vám nezbyde nic jiného než se obrátit přímo na soud. Pro případné podání žaloby si uschovejte všechny průkazné doklady. Důležité jsou i podací lístky od vyzývacích dopisů. Pokud máte svědky podpisu smlouvy, požádejte je o spolupráci. Na dlužníkovi máte právo urgovat nejen doplatek dlužné částky, požádat můžete i zaplacení soudních výdajů.